catalog_tyre_img_alt
Παρακαλώ , περιμένετεdotted
Καλάθι
#
74-7551
Το καλάθι σας είναι άδειο

Πολιτική απορρήτου

Παρακάτω, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

1. Γενικά

1.1. Αρμόδιος φορέας

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Βερολίνο
Е-mail: [email protected]

1.2. Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας

Κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα διαφόρων υποκειμένων δεδομένων (π.χ. χρήστες ιστότοπου, ενδιαφερόμενα μέρη και πελάτες). Θα σας ενημερώσουμε για τους σκοπούς και τη νομική βάση, καθώς και για περαιτέρω λεπτομέρειες της αντίστοιχης επεξεργασίας των κατά σειρά διαφόρων καταστάσεων επεξεργασίας στο κάτω μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

1.3. Παραλήπτης

Ανάλογα με την κατάσταση επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία όχι μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και από τρίτους. Στους πιθανούς παραλήπτες περιλαμβάνονται, ειδικότερα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας παραγγελιών (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, πάροχοι λογισμικού και άλλοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών), οι πάροχοι υπηρεσιών αποστολής και οι τρίτοι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών και περιεχομένου. Η γνωστοποίηση μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επίσημων ερευνών, δικαστικών αποφάσεων και νομικών διαδικασιών, αν είναι απαραίτητο για νομική δίωξη ή επιβολή του νόμου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σημειώσεις σχετικά με την αντίστοιχη επεξεργασία, κατά περίπτωση.

Αποδέκτες, σύμφωνα με την έννοια του ΓΚΠΔ (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), είναι και οι θυγατρικές που ανήκουν στον Όμιλο AUTODOC. Περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο εταιρειών μπορείτε να βρείτε εδώ.

1.4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι βρίσκονται εν μέρει ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στις λεγόμενες τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), δηλαδή χώρες όπου το επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν αντιστοιχεί σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση περί επάρκειας (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ) για αυτές τις χώρες, λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις, για να διασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τυχόν διαβιβάσεις δεδομένων. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βασίζουμε τη διαβίβαση δεδομένων στις εξαιρέσεις του άρθρου 49 του ΓΚΠΔ, ιδίως στη ρητή συγκατάθεσή σας ή την αναγκαιότητα της διαβίβασης για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

1.5. Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο να τα διατηρήσουμε ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για άλλους νομικούς λόγους.

1.6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεκτών και της προβλεπόμενης περιόδου αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Αν τα επεξεργασμένα δεδομένα δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) σωστά, έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ). Αν πληρούνται οι σχετικές νομικές απαιτήσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) ή τον περιορισμό (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) της επεξεργασίας, καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ). Αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μία εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής σας (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

1.7. Δικαίωμα ένστασης

Έχετε το δικαίωμα ένστασης ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι προστασίας που υπερισχύουν του συμφέροντός σας για προστασία ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση, στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και σε οποιαδήποτε δημιουργία προφίλ που μπορεί να σχετίζεται με αυτό.

2. Καταστάσεις επεξεργασίας

2.1. Χρήση ιστοσελίδας

Οι διαδικτυακές προσφορές μας χρησιμεύουν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας, τη σύναψη συμβατικών σχέσεων και την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα. Το πεδίο εφαρμογής και η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων εξαρτάται από τις υπηρεσίες που ζητά ο χρήστης, τη σχετική διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης και το εύρος οποιασδήποτε συγκατάθεσης.

Τεχνολογίες διαδικτύου (Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες)

Προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας, καθώς και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία του χρήστη, χρησιμοποιούμε διάφορες λύσεις λογισμικού και τεχνολογίες ιστού, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ανάλυσης ιστού και μάρκετινγκ που παρέχονται από τρίτους, καθώς και υπηρεσίες για την ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων, όπως γραμματοσειρές, χάρτες ή βίντεο.

Τα εργαλεία ανάλυσης χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, μέτρηση και ανάλυση σημείων δεδομένων, όπως ο αριθμός επισκεπτών, οι πηγές επισκεπτών, οι σελίδες που επισκέφθηκαν, ο χρόνος που δαπανήθηκε στον ιστότοπο ή μέχρι ποιο σημείο σκρόλαραν οι επισκέπτες. Τα εργαλεία μάρκετινγκ επιτρέπουν τον στοχευμένο έλεγχο και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (διαφημιστικές καμπάνιες, διαφήμιση θυγατρικών, πολυκαναλική ανάλυση).

Για λόγους προστασίας της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και των δεδομένων, η χρήση τέτοιων εργαλείων απαιτεί συχνά τη συγκατάθεση του αντίστοιχου χρήστη. Χρησιμοποιούμε το λεγόμενο εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης για να λάβουμε και να διαχειριστούμε τις απαραίτητες συγκαταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1 στοιχείο α, του Κανονισμού ΓΚΠΔ και, κατά περίπτωση, την Ενότητα 25, παραγράφου 1 του TTDSG (Telecommunications and Telemedia Data Protection Act), δηλαδή της Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικού απορρήτου στις Τηλεπικοινωνίες, (βλ. την επόμενη ενότητα).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των σχετικών συγκαταθέσεων και την επεξεργασία δεδομένων βάσει αυτών θα σας παρέχονται απευθείας μέσω του εργαλείου διαχείρισης συγκατάθεσης.

Εφόσον δεν απαιτείται συγκατάθεση, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ για τους περιγραφόμενους σκοπούς, οι οποίοι ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή τους συνεργάτες μας («αναγκαίες υπηρεσίες»). Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου και η αποθήκευση αρχείων καταγραφής είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ιστοτόπου.

Εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης

Για τους σκοπούς της διαχείρισης συγκατάθεσης, χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης ("CMT"/Consent Management Tool). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο CMT, ανά πάσα στιγμή, εδώ ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις cookie» στο υποσέλιδο του ιστότοπου. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ορίζεται ένα cookie CMT, το οποίο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης που δίνεται για τις μεμονωμένες υπηρεσίες και για τον έλεγχο της αντίστοιχης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των αντίστοιχων λειτουργιών.

Το CMT χρησιμοποιείται για τη λήψη των απαραίτητων συγκαταθέσεων και την τεκμηρίωσή τους σύμφωνα με την υποχρέωσή μας να παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ. 1, στοιχείο γ του Κανονισμού του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται μέχρι να διαγράψετε το cookie. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το CMT μπορείτε να βρείτε στη διεπαφή χρήστη του εργαλείου.

Διαχειριστής ετικετών Google (Google Tag Manager)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τον Διαχειριστή Ετικετών Google της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Ο Διαχειριστής Ετικετών χρησιμοποιείται για τη διαχείριση εργαλείων παρακολούθησης και άλλων υπηρεσιών, των λεγόμενων ετικετών ιστότοπου. Το Google Tag Manager δεν απαιτεί τη χρήση των cookies.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, με βάση το έννομο συμφέρον μας για την ενσωμάτωση και τη διαχείριση πολλαπλών ετικετών στον ιστότοπό μας με απλό τρόπο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Criteo

Στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από την Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 με έδρα το Παρίσι στη Γαλλία ("Criteo") για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών (π.χ. προϊόντα που έχετε δει, προσθέσει στο καλάθι αγορών σας ή έχετε αγοράσει) σε καθαρά ανώνυμη μορφή, προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές προσφορές μας. Στο πλαίσιο της σύμβασης με την Criteo, καθορίζουμε το πεδίο εφαρμογής της αντίστοιχης διαφημιστικής καμπάνιας. Η υλοποίηση αυτής της διαφημιστικής καμπάνιας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης σχετικά με το ποιες διαφημίσεις θα παραδοθούν πού, είναι ευθύνη της Criteo.

Στο πλαίσιο της από κοινού ευθύνης μας για την προαναφερθείσα επεξεργασία, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ ενάντια τόσο σε εμάς όσο και ενάντια στην Criteo. Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινής ευθύνης με την Criteo, τους κύριους όρους της οποίας θα θέσουμε στη διάθεσή σας κατόπιν αιτήματος.

YouTube

Έχουμε ενσωματώσει βίντεο σε αυτόν τον ιστότοπο που αποθηκεύονται στο YouTube και μπορούν να αναπαραχθούν από τον ιστότοπό μας. Έχουμε ενεργοποιήσει την εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων του YouTube. Αυτό σημαίνει ότι η Google δεν λαμβάνει πληροφορίες χρήσης και δεν τοποθετεί cookies μέχρι ο χρήστης να κάνει ενεργά κλικ στο κουμπί της αναπαραγωγής. Μετά από αυτό το κλικ, το βίντεο αρχίζει να παίζει και η Google ορίζει τα δικά της cookies για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να προβάλει εξατομικευμένη διαφήμιση στο διαφημιστικό δίκτυο της Google.

Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου που ισχύει για το YouTube.

2.2. Διαχείριση πελατών, άμεσο μάρκετινγκ

Για τους σκοπούς της κεντρικής διαχείρισης των πληροφοριών επικοινωνίας και μάρκετινγκ που σχετίζονται με τις πωλήσεις εντός του Ομίλου AUTODOC, χρησιμοποιούμε το λεγόμενο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (''CRM''/Customer Relationship Management System). Τα δεδομένα που διαχειρίζονται στο CRM περιλαμβάνουν τόσο τις υπάρχουσες επαφές πελατών όσο και τους εγγεγραμμένους χρήστες ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών ενημερωτικών δελτίων και άλλων επαφών μάρκετινγκ.

Προφίλ πελατών/χρηστών

Το CRM μας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε και να αναλύουμε πληροφορίες μάρκετινγκ από πολλαπλές πηγές με σκοπό τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τον στοχευμένο έλεγχο της άμεσης διαφήμισης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία και ανάλυση προφίλ πελατών ή χρηστών για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι πιο δημοφιλή και για την προσαρμογή των εκστρατειών μάρκετινγκ στα ατομικά ενδιαφέροντα.

Εκτός από τα υπάρχοντα λειτουργικά δεδομένα πελατών, τα δεδομένα που παράγονται μέσω των διαδικτυακών προσφορών μας (π.χ. σελίδες προορισμού, φόρμες επικοινωνίας) υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία στο CRM. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ποσοστά ανοίγματος, διαδρομές παραπομπής κ.λπ.).

Στόχος μας είναι να κάνουμε τις προσπάθειες πωλήσεων και μάρκετινγκ των διαφόρων επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου AUTODOC αποτελεσματικές και στοχευμένες και να τις συντονίσουμε σε όλα τα τμήματα. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε (επίσης με τη βοήθεια παρόχων υπηρεσιών) τα σχετικά δεδομένα CRM σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, με γνώμονα την ισορροπία συμφερόντων.

Διαχείριση συγκατάθεσης (διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Ένα άλλο στοιχείο του CRM μας είναι η διαχείριση συγκατάθεσης. Σύμφωνα με την ενότητα 7, παράγραφο 2, σημείο 1 και 2 του UWG (νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού στη Γερμανία), ορισμένα μέτρα άμεσης διαφήμισης, ιδίως η διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου προς τους καταναλωτές, επιτρέπονται μόνο βάσει προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης.

Όταν και στο βαθμό που θα μας δώσετε συγκατάθεση σχετικά με τη διαφήμιση στο πλαίσιο των διαδικτυακών προσφορών μας (π.χ. κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο), τεκμηριώνουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για απόδειξη (άρθρο 7, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και, κατά περίπτωση, § 7a του UWG) βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο γ του Κανονισμού ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, θα διατηρήσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς τεκμηρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, μέχρι τη λήξη των νόμιμων προθεσμιών παραγραφής. Αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον μας σε οποιαδήποτε νομική υπεράσπιση μπορεί να είναι απαραίτητη. Το ίδιο ισχύει και για την τεκμηρίωση των αντιρρήσεων στις διαφημίσεις, την οποία αποθηκεύουμε επίσης σε μια ειδική λίστα για την παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διασφαλίσουμε ότι δεν αποστέλλεται καμία διαφήμιση σε παραλήπτες που ρητά δεν επιθυμούν να τη λάβουν.

(Εξατομικευμένη) άμεση αλληλογραφία και ενημερωτικά δελτία

Αν έχει δοθεί συγκατάθεση (π.χ. για υπενθυμίσεις καλαθιού αγορών ή έρευνες γνώμης και ικανοποίησης), η επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς που καλύπτονται από τη συγκατάθεση πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ.

Ανεξάρτητα από τυχόν απαιτήσεις συγκατάθεσης, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα από το CRM μας και, κατά περίπτωση, από άλλες πηγές (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) για σκοπούς στοχευμένης και, κατά περίπτωση, εξατομικευμένης παράδοσης και σχεδιασμού διαφημιστικής αλληλογραφίας. Η νομική βάση για την επεξεργασία κατά την επιδίωξη των διαφημιστικών μας ενδιαφερόντων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

Στον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν και τακτικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας, νέα σχετικά με τα προϊόντα μας και τρέχουσες ειδικές προσφορές.

Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής συγκατάθεσης, πράγμα που σημαίνει ότι θα σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο αν κάνετε κλικ στον ειδικό σύνδεσμο στο μήνυμα ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την ώρα εγγραφής και τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή μέχρι να απεγγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο. Ο μοναδικός σκοπός της αποθήκευσης είναι να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο και να αποδείξουμε την εγγραφή σας. Μπορείτε να απεγγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος απεγγραφής μπορεί να βρεθεί σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Η ειδοποίηση στα στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω ή στο ενημερωτικό δελτίο (π.χ. με e-mail ή επιστολή) είναι επίσης επαρκής.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής πραγματοποιείται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, με σκοπό την απόδειξη της συγκατάθεσης.

Προκειμένου να προσδιορίσουμε πότε ανοίγουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και πώς χρησιμοποιούνται, καταγράφουμε και αναλύουμε τις αλληλεπιδράσεις με το ενημερωτικό δελτίο και τα δεδομένα πρόσβασης (π.χ. ποσοστό ανοίγματος ή ποσοστό κλικ) χρησιμοποιώντας τυποποιημένες τεχνολογίες αγοράς. Για το σκοπό αυτό, τα e-mail μας περιλαμβάνουν web beacons (προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου). Αυτά είναι μικρά αρχεία εικόνας που φορτώνονται από τον ιστότοπό μας και μας επιτρέπουν να καθορίσουμε πότε έχετε ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαθαίνουμε επίσης σε ποιους από τους συνδέσμους στο e-mail κάνετε κλικ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα πρόσβασης για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, την επικοινωνία με τους πελάτες μας και για στατιστικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούμε, επίσης αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο περιεχόμενο και προϊόντα σας ενδιαφέρουν, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε το πιο σχετικό περιεχόμενο στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας για να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητούμε επίσης τη συγκατάθεσή σας για να εξατομικεύσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, με βάση τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς σε όλες τις συσκευές, όπως τα δεδομένα πρόσβασής σας, τα στοιχεία λογαριασμού, αν υπάρχουν, και το ιστορικό αγορών σας (παραγγελίες, επιστροφές, ημιτελείς παραγγελίες). Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα πρόσβασης (δεδομένα ανοίγματος και κλικ) αποθηκεύονται μόνο ανώνυμα. Δεν είναι δυνατή η ξεχωριστή ανάκληση σχετικά με την περιγραφόμενη ανάλυση των δεδομένων πρόσβασής σας και τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ χρήσης. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να εμφανίζει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή κειμένου και όχι σε μορφή HTML. Αυτό εμποδίζει την εμφάνιση αρχείων εικόνας και γραφικών, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παρακολούθηση. Σε αυτή την περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο δεν θα εμφανίζεται στο σύνολό του και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του. Αν δεν θέλετε να αναλύσουμε τα δεδομένα πρόσβασής σας ή να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο προφίλ χρήσης σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Διαφήμιση σε υπάρχοντα πελάτη

Λάβετε υπόψη ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση για την αποστολή και παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω ταχυδρομείου και τη διαφήμιση σε υφιστάμενους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 7, παράγραφος 3, του UWG (νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού στη Γερμανία). Επομένως, η επεξεργασία δεδομένων βάσει έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε σχέση με το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ταχυδρομική διαφήμιση, αν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για διαφήμιση ή έχετε ανακαλέσει οποιαδήποτε τη συγκατάθεση που μας δόθηκε.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς, βάσει του έννομου συμφέροντός μας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποιώντας μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής), χωρίς να επιβαρυνθείτε με άλλα έξοδα εκτός από τα έξοδα μεταφοράς, σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

Επικοινωνία μέσω SMS και τηλεφώνου από το AUTODOC

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και έχετε καταχωρήσει τον αριθμό κινητού ή/και τηλεφώνου σας στον λογαριασμό πελάτη σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω SMS για έρευνες ικανοποίησης, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και για στατιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, γνωστοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής).

Αν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην αρχή της κλήσης, θα καταγράψουμε τη συνομιλία. Θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της κλήσης για την εκπαίδευση του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών μας και για τη διασφάλιση της ποιότητας του τηλεφωνικού μας κέντρου και θα τις διαγράψουμε κανονικά μετά από τρεις μήνες, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο ή για αποδεικτικούς σκοπούς. Μπορούμε να διατηρήσουμε την καταγραφή για ως και τρία χρόνια για αποδεικτικούς σκοπούς (π.χ. σύναψη σύμβασης πώλησης). Η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ) για την καταγραφή της συνομιλίας και την αξιολόγησή της.

Έρευνες και διαγωνισμοί

Αν συμμετέχετε σε μία από τις έρευνές μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για έρευνα αγοράς και γνώμης. Κάνουμε ανώνυμη ανάλυση των δεδομένων μόνο για εσωτερικούς σκοπούς. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι έρευνες δεν αξιολογούνται ανώνυμα, τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ).

Στο πλαίσιο των διαγωνισμών, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και για την ενημέρωση σχετικά με τα δώρα. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού διαγωνισμού. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η σύμβαση διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Αξιολογήσεις με λειτουργία σχολίων και σύστημα αξιολόγησης με αστέρια

Στους ιστότοπούς μας, προσφέρουμε την δυνατότητα παροχής δημόσιων κριτικών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όταν συμμετέχετε στο σύστημα αξιολόγησης με αστέρια, υπολογίζουμε μια συνολική βαθμολογία χρησιμοποιώντας την κλίμακα ανατροφοδότησης (feedback). Στην περίπτωση της λειτουργίας σχολίων, η κριτική σας μπορεί, επίσης, να δημοσιευθεί στους ιστότοπούς μας μόνο με τα αρχικά σας ή κάποιο όνομα (ψευδώνυμο) που έχετε επιλέξει ελεύθερα.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ με έννομο συμφέρον την απόκτηση αξιολογήσεων χρηστών και δημιουργώντας έτσι μια βάση εμπιστοσύνης για τη χρήση του ιστότοπου. Έχουμε, επίσης, έννομο συμφέρον να καθιστούμε τις αναφορές πωλήσεών μας διαφανείς σε άλλους πελάτες και να επαληθεύουμε ότι βασίζονται σε πραγματικές αγορές.

2.3. Επικοινωνία

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των φορμών επικοινωνίας μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργαζόμαστε κανονικά τα προσωπικά σας δεδομένα (και με τη βοήθεια παρόχων υπηρεσιών) προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ή να επεξεργαστούμε το αίτημά σας βάσει του άρθρου 6 (1)(1)(στ) του ΓΚΠΔ, για την προστασία των θεμελιωδών συμφερόντων της επιχείρησής μας και ιδίως των εταιρικών επικοινωνιών μας.

Η επικοινωνία σχετικά με τη σύμβαση, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που έχει συναφθεί μαζί σας ή στο πλαίσιο των προσυμβατικών μέτρων βάσει του αιτήματός σας, πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην αρχή της κλήσης, θα καταγράψουμε τη συνομιλία. Θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της κλήσης για την εκπαίδευση του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών μας και για τη διασφάλιση της ποιότητας του τηλεφωνικού μας κέντρου και θα τις διαγράψουμε κανονικά μετά από τρεις μήνες, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο ή για αποδεικτικούς σκοπούς. Μπορούμε να διατηρήσουμε την καταγραφή για ως και τρία χρόνια για αποδεικτικούς σκοπούς (π.χ. σύναψη σύμβασης πώλησης). Η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ) για την καταγραφή της συνομιλίας και την αξιολόγησή της.

2.4. Λογαριασμός πελάτη

Στον ιστότοπό μας, προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό πελάτη ή να εγγραφούν στο πεδίο σύνδεσής μας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Η εγγραφή για το λογαριασμό χρήστη αποτελεί σύμβαση για τη χρήση ενός λογαριασμού για το AUTODOC Shop και, με την αντίστοιχη εγγραφή, και για το AUTODOC Club και το AUTODOC CarBook. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης στον χρήστη στις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες τους. Έχουμε επισημάνει τις πληροφορίες που πρέπει να εισαγάγετε ως υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες εγγραφής χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και για τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη. Η εγγραφή δεν είναι δυνατή χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Autodoc Club

Στην ιστοσελίδα μας προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό μέλους στο AUTODOC Club και να εγγραφούν στην περιοχή σύνδεσής μας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την πλήρη λειτουργικότητα του ιστοτόπου (π.χ. Carbook). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Η εγγραφή δεν είναι δυνατή χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Οι πληροφορίες εγγραφής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού μέλους. Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

AUTODOC Carbook

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται ήδη κατά την εγγραφή, συλλέγουμε και τις ακόλουθες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη χρήση των λειτουργιών που προσφέρονται:

  • κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στο AUTODOC Club:
    • το όχημα του χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου, της έκδοσης και των διανυθέντων χιλιομέτρων),
    • τις δραστηριότητες (π.χ. έξοδα, ενημερώσεις χιλιομέτρων).
  • Με τη δημιουργία και χρήση ενός προφίλ στο Carbook:
    • όνομα προφίλ
    • άλλες πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς.

Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στα άλλα εγγεγραμμένα μέλη του Autodoc Club όταν χρησιμοποιείτε το Carbook, στο δημόσιο προφίλ του χρήστη, στις περιγραφές έργων και τις ροές ειδήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης προαιρετικά να διευκρινιστούν ώστε να εμφανίζονται στο δημόσιο προφίλ χρήστη, στις περιγραφές έργων και τις ροές ειδήσεων.
Επιπλέον, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας όταν δημιουργείτε μια ανάρτηση ή / και υποβάλλετε ένα σχόλιο. Αυτό είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση ή την εκτέλεση νομικών αξιώσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης της ηλεκτρονικής συνεισφοράς και στη συνέχεια θα διαγραφούν.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι στο άρθρο 6 (1) σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ και στο άρθρο 6 (1) σελ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ με βάση το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε μια λειτουργικότητα που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ατομικά προφίλ.

Χρησιμοποιούμε μόνο τις πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία του λογαριασμού μέλους και του προσωπικού προφίλ. Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

2.5. Διαδικασία παραγγελίας

Αν κάνετε μια παραγγελία, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες πέραν εκείνων που παρέχονται κατά την εγγραφή και είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της παραγγελίας.

Ενδέχεται να δώσετε προαιρετικά στοιχεία, όπως αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με αυτά τα μέσα σε περίπτωση που χρειάζεται να σας κάνουμε ερωτήσεις ή να ζητήσουμε πληρωμή τηλεφωνικά σε περίπτωση μη καταβολής της, μετά την τελική ημερομηνία και τη γραπτή υπενθύμιση, αν αυτό χρειαστεί και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με άλλα μέσα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

2.6. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

Μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και μεθόδων πληρωμής για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας, συμπεριλαμβανομένης της προπληρωμής, του PayPal και του τιμολογίου. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με την επεξεργασία πληρωμών, όπως διευθύνσεις χρέωσης, IBAN, BIC και η προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής. Για σκοπούς επαλήθευσης πληρωμών, π.χ. για την αποδέσμευση αγορασθέντων αγαθών, λαμβάνουμε αντίστοιχες πληροφορίες πληρωμής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Λαμβάνουμε, επίσης, βασικά δεδομένα και οικονομικές πληροφορίες από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως μέρος οποιουδήποτε ελέγχου ταυτότητας που απαιτείται από το νόμο.

Αν δεν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ, η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της επεξεργασίας συμβάσεων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και την επεξεργασία της παραγγελίας.

Για τη νομική βάση και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με δική τους ευθύνη, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι μέθοδοι πληρωμής σε όλες τις χώρες.

Λάβετε υπόψη ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επιβολή των δικαιωμάτων απορρήτου σας είναι να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σας, καθώς μόνο αυτός έχει πρόσβαση στα δεδομένα και μπορεί να προβεί σε άμεση δράση.

2.7. Σύγκριση κυρώσεων

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ, διασταυρώνουμε τους καταλόγους κυρώσεων που τηρεί και δημοσιεύει η ΕΕ. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, καθώς και το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ για τον έλεγχο του, αν η επιχειρηματική σχέση παραβιάζει το άρθρο 134 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) και για την αποφυγή κυρώσεων.

Αυτό το κάνουμε ελέγχοντας το όνομα και τη διεύθυνση παράδοσής σας με βάση τις τελευταίες λίστες κυρώσεων, όταν κάνετε μια παραγγελία. Αν υπάρχει θετική αντιστοιχία, επαληθεύουμε το αποτέλεσμα ιδιόχειρα. Αν ο ιδιόχειρος/μη αυτόματος έλεγχος δεν οδηγήσει σε σαφές αρνητικό αποτέλεσμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και, αν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες από εσάς για σκοπούς αντιστοίχισης (κυρίως αντίγραφο της ταυτότητάς σας που να δείχνει την εθνικότητά σας, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησής σας). Θα διαγράψουμε τα αντίγραφα των δελτίων ταυτότητας αμέσως μετά τη μη αυτόματη επαλήθευση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η παραγγελία σας θα τεθεί προσωρινά σε αναμονή. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, η παραγγελία θα συνεχίσει να επεξεργάζεται. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου ταιριάζει με κάποια καταχώριση στον κατάλογο κυρώσεων, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να σχολιάσετε. Στη συνέχεια, θα αποφασίσουμε αν θα δημιουργήσουμε ή θα συνεχίσουμε την επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας.

3. Διαδικτυακή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα

Διατηρούμε διαδικτυακή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να επικοινωνούμε με πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, και να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται συνήθως σε επεξεργασία από τα ενδιαφερόμενα κοινωνικά δίκτυα για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, τα cookies και άλλα αναγνωριστικά αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Με βάση αυτά τα προφίλ χρήσης, οι διαφημίσεις τοποθετούνται, για παράδειγμα, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και σε ιστότοπους τρίτων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της παρουσίας μας στο διαδίκτυο, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής παρουσίας μας, που παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι συγκεντρωτικά και μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, δημογραφικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση με τη διαδικτυακή μας παρουσία, τις αναρτήσεις και το περιεχόμενο που διανέμονται μέσω αυτών. Λεπτομέρειες και σύνδεσμοι προς τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων στα οποία έχουμε πρόσβαση ως χειριστές της διαδικτυακής παρουσίας μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω λίστα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, βάσει του έννομου συμφέροντός μας για αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία με τους χρήστες, ή το άρθρο 6, παράγραφος 1, σελ.1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ, προκειμένου να παραμείνουμε σε επαφή και να ενημερώσουμε τους πελάτες μας και να πραγματοποιήσουμε προσυμβατικά μέτρα με μελλοντικούς πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη.

Για τη νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται από τα κοινωνικά δίκτυα με δική τους ευθύνη, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας παρέχουν, επίσης, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων και τις επιλογές ένστασης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητα είναι να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου, καθώς μόνο αυτός έχει πρόσβαση στα δεδομένα και μπορεί να αναλάβει άμεση δράση.

Παρακάτω είναι μια λίστα πληροφοριών σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία έχουμε διαδικτυακή παρουσία:

4. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
υπόψιν AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Βερολίνο
Е-mail: [email protected]

Έκδοση: 1.0 / Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2023