catalog_tyre_img_alt
Παρακαλώ , περιμένετεdotted
Καλάθι
#
25-8915
Το καλάθι σας είναι άδειο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι καταναλωτές έχουν νόμιμο δικαίωμα να ακυρώνουν ηλεκτρονικές παραγγελίες αγαθών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.

Δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης ανέρχεται σε 14 ημέρες από την ημέρα που εσείς ή ένας από εσάς κατονομαζόμενος τρίτος, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, είχατε λάβει ή είχε λάβει το τελευταίο εμπόρευμα.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Βερολίνο, Γερμανία, τηλέφωνο: +30 210 3003619, e-mail: [email protected]) από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Θα πρέπει να αναλάβετε το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων.

Για εμπορεύματα τα οποία μπορούν να αποσταλούν κανονικά με το ταχυδρομείο, ισχύει:

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς ( AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132 12681 Berlin, Germany), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση.

Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Για εμπορεύματα τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν κανονικά με το ταχυδρομείο (π.χ. ανταλλακτικά τα οποία δεν μπορούν να συσκευαστούν σε πακέτο), ισχύει:

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εκτιμάται ότι είναι τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας συν 10 ευρώ.
Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Για προϊόντα με πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας μεταφοράς (μπαταρίες):

Εάν λάβετε ένα αντικείμενο με ειδική ειδοποίηση που σας ενημερώνει να διατηρήσετε το υλικό συσκευασίας σε περίπτωση επιστροφής, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

- Διατηρήστε τα πώματα στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνται για το σφράγισμα των οπών και για την αποφυγή διαρροής υγρού μπαταρίας.
- Διατηρήστε τα υλικά συσκευασίας που προστατεύουν το περίβλημα της μπαταρίας από βλάβες.
- Φυλάξτε το κουτί με την προειδοποίηση που ενημερώνει ότι περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα.

Εάν το δέμα σας από AUTODOC ήταν κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε νέα υλικά συσκευασίας, για να μας στείλετε το προϊόν. Δεδομένου ότι το δέμα περιέχει επικίνδυνο υλικό, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα ανθεκτικό κιβώτιο αποστολής. Ασφαλίστε το αντικείμενο ώστε να μην κινείται, εντός της εξωτερικής συσκευασίας και ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Τοποθετήστε το αντικείμενο σε όρθια θέση στο κιβώτιο αποστολής και βεβαιωθείτε ότι δεν κινείται ελεύθερα. Χρησιμοποιήστε υλικά πλήρωσης, όπως το υλικό πλήρωσης που παρέχεται από το AUTODOC ή κάποια εφημερίδα για να γεμίσετε οποιοδήποτε κενό χώρο μεταξύ του κιβωτίου αποστολής και του αντικειμένου.

Τα κατεστραμμένα επικίνδυνα υλικά, όπως οι διαρροές μπαταριών, δεν επιστρέφονται και πρέπει να καταστρέφονται σε εξειδικευμένη εγκατάσταση ανακύκλωσης.

- Τέλος πληροφοριών αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν θέλετε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση)
— Προς: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Βερολίνο, Γερμανία, e-mail: [email protected]
— Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
— Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)
— Όνομα καταναλωτή(-ών)
— Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
— Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
— Ημερομηνία ________
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Υπάρχουν νομικές εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούμε το δικαίωμα να επικαλεστούμε τα ακόλουθα σε σχέση με εσάς: Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση συμβάσεων για την παράδοση προϊόντων, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και για την κατασκευή των οποίων είναι σημαντική μία ατομική επιλογή ή καθορισμός από τον καταναλωτή ή τα οποία έχουν προσαρμοστεί σαφώς στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων αν αυτά, μετά την παράδοση λόγω της σύστασής τους, αναμίχθηκαν χωρίς να μπορούν να διαχωριστούν με άλλα προϊόντα.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μας αποζημιώσετε για την απώλεια αξίας, η οποία οφείλεται στο χειρισμό των εμπορευμάτων που δεν ήταν απαραίτητος για τον έλεγχο της σύστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των εμπορευμάτων. Στη νομολογία, αποφασίστηκε επίσης ότι η εγκατάσταση ανταλλακτικών αυτοκινήτων «δεν είναι απαραίτητη».